GRATIS VERZENDING VOOR BESTELLINGEN BOVEN DE €70 SHOP NOW

Politique de confidentialité

Privacy statement van Strongmenn-nutrition.

Strongmenn-nutrition respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken is vastgelegd conform de AVG. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Strongmenn-nutrition, gevestigd op de Wethouderwierdelsstraat 122 in Amsterdam.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct iets over een persoon zeggen en op een bepaalde manier herleidbaar zijn tot een persoon. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent, als je informatie bij ons opvraagt of als je contact met ons hebt. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, je telefoonnummer, je e-mailadres of het IP-adres van je computer. Het gaat om alle gegevens die we met jou in verband kunnen brengen.

 

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Hieronder lees je welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we dat doen. Voor deze doelen geldt dat verstrekking en verwerking van je persoonsgegevens verplicht zijn, omdat we je anders niet kunnen helpen als er een bestelling bij ons gedaan wordt.

Deze verplichting geldt natuurlijk niet voor doelen waarvoor we je apart om toestemming vragen. Daarnaast verplicht de wet ons een aantal persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken. Uitwisseling van gegevens: We werken samen met externe instanties zoals Shopify, Google en cookies om onze website online en goed bereikbaar te houden. Strongmenn-nutrition is niet verantwoordelijk voor de acties die door deze instanties worden uitgevoerd. 

 

Welke gegevens verwerken we?

Op de eerste plaats verwerken we je contactgegevens. Denk daarbij aan je naam, adres, woonplaats, geboortedatum en e-mail adres. In uitzonderlijke gevallen verwerken we ook medische gegevens, bijvoorbeeld om advies te kunnen geven bij onze producten. Strongmenn-nutrition is niet verantwoordelijk voor allergische reacties of andere fenomenen met betrekking tot de gezondheid. Wij vragen dus van u om verantwoordelijk om te gaan met de informatie die wij verstrekken om zoveel mogelijk vervelende situaties te voorkomen. 

 

Als je je bij ons inschrijft leggen we persoonsgegevens vast en verwerken we die ook. Ook maken we een notitie als je contact met ons hebt en leggen we de correspondentie die je van ons ontvangt vast. We doen dit om jou als klant te kunnen bedienen.

 

Facturatie

Als je klant bij ons bent ontvang je e-mails over betalingen en houden we bij of en wanneer je betaald hebt. En mocht na vele herinneringen betaling uitblijven, dan zullen we een aantal persoonsgegevens overdragen aan een derde partij, zoals een incassobureau om alsnog de betaling te regelen. We doen dit omdat je, wanneer je klant bij ons wordt, zult moeten betalen voor de producten en diensten die wij leveren. Het is een noodzakelijk deel van de overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens over betalingen 10 jaar in opdracht van de belasting.

We informeren je graag gericht over Strongmenn-nutrition, ons assortiment of eventuele acties. Dit doen we via e-mail, telefoon of op onze website via de live chat en Whatsapp. Voor dit doel verzamelen we persoonsgegevens van je. Dat doen we bij het aanvragen van informatiemateriaal, Zo kun je persoonsgegevens bij ons achterlaten als privé persoon maar ook als bedrijf of contactpersoon van een bedrijf.

 

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken je voornaam, achternaam, geslacht, e-mail adres, postcode, adres, woonplaats, telefoonnummer en land. Als je namens een bedrijf informatie bij ons opvraagt verwerken we ook de naam van het bedrijf waar je werkt.

 

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Na het doen van een (nieuwe) aanvraag zullen we je persoonsgegevens voor marketing doeleinden maximaal 5 jaar bewaren.

 

Opname telefoongesprekken

Wij willen graag dat je ook telefonisch vragen kunt stellen die u voor Strongmenn-nutrition heeft. Dat hoort bij onze service. Deze telefoongesprekken worden niet opgenomen en kunnen dus niet opgevraagd worden. Indien nodig wordt de telefonische afspraak bevestigd via de mail.

 

Foto's 

Zowel de profielfoto's, video's als de gemaakte foto's en gedeelde foto's worden met niemand gedeeld en verwijdert als het niet nodig is foto's te bewaren.

 

24/7 UpKeep

Bij 24/7 UpKeep zijn we toegewijd aan het beschermen van de privacy en veiligheid van de persoonlijke informatie van onze klanten. Dit Privacybeleid beschrijft hoe we persoonlijke informatie van onze klanten verzamelen, gebruiken en delen wanneer ze onze diensten gebruiken.

Gegevensverzameling: We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u onze diensten gebruikt, waaronder maar niet beperkt tot uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u aan ons verstrekt.

Gegevensgebruik: We gebruiken de informatie die we verzamelen voor verschillende doeleinden, waaronder het leveren en verbeteren van onze diensten, communicatie met u en het personaliseren van uw ervaring. We kunnen uw informatie ook gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen.

Gegevensdeling: We delen uw persoonlijke informatie niet met externe bedrijven, behalve om de volgende redenen:

  • We kunnen uw persoonlijke informatie delen met externe dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren, zoals betalingsverwerking, e-mailbezorging en analyse.
  • We kunnen uw persoonlijke informatie delen met externe bedrijven als we van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen.

Gegevensbeveiliging: We nemen de beveiliging van uw persoonlijke informatie serieus en we implementeren redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat onze systemen 100% veilig zijn, en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele gegevenslekken die kunnen optreden vanwege externe bedrijven waarmee we samenwerken.

Website-onderhoud: We beloven om deze website te onderhouden naar beste vermogen en ervoor te zorgen dat deze beschikbaar is voor onze klanten om te gebruiken tot de dag dat we hiervoor verantwoordelijk zijn.

Updates van het privacybeleid: We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u op de hoogte stellen via e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account) of door een melding te plaatsen op onze website voordat de wijziging van kracht wordt.

Neem contact met ons op: Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacypraktijken of dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@247upkeep.nl

Je privacyrechten

Je gegevens zijn van jou, en daarom heb je een flink aantal rechten. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen je adresgegevens te wijzigen.

 

Hieronder zie je welke rechten je hebt met een verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.

- Recht op inzage

- Recht op rectificatie en aanvulling

- Recht op een menselijke blik

- Recht op beperking van de verwerking

- Recht op data portabiliteit

- Recht op vergetelheid

- Recht van bezwaar Uitoefenen van je rechten

 

Wanneer je een van je rechten wilt uitoefenen kun je gebruik maken van het onze website om contact met ons op te nemen. www.strongmennutritions.nl/. Je zult van ons een ontvangstbevestiging ontvangen waarna we het verzoek in behandeling zullen nemen. Je kunt alleen een verzoek indienen voor jezelf. Verzoeken van derden worden niet in behandeling genomen (je kunt dus niet voor een ander om inzage vragen). Onze reactie Uiterlijk 7 dagen na ontvangst van je verzoek zul je van ons een reactie ontvangen. Mocht het verzoek erg complex zijn, dan kan het voorkomen dat we op dat moment nog geen (compleet) antwoord voor je hebben. We zullen je dan laten weten dat het langer zal gaan duren. In elk geval ontvang je zo snel mogelijk onze definitieve reactie.

Mocht je het niet eens zijn met onze reactie, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.