GRATIS VERZENDING VOOR BESTELLINGEN BOVEN DE €70 SHOP NOW

Conditions d'utilisation

Algemene Voorwaarden Strongmenn-nutrition.

 

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Strongmenn-nutrition en op alle met Strongmenn-nutrition aangegane overeenkomsten.


1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


1.3. Door het gebruik van de diensten van Strongmenn-nutrition en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 1.4. Strongmenn-nutrition mag deze overeenkomst aanpassen op elk moment. Hierbij zullen we ons best doen om dit ook te melden.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.


2.2. Strongmenn-nutrition komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Strongmenn-nutrition gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.


2.3. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Strongmenn-nutrition garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn, voor zover van toepassing, inclusief omzetbelasting.


3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang dat vermeldt staat op de webshop van Strongmenn-nutrition.


3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Strongmenn-nutrition in haar bevestiging conform artikel 2.1 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Strongmenn-nutrition worden gecorrigeerd.


3.4. Eventuele bezorgkosten zijn (indien in Nederland en België gekocht) bij de prijs inbegrepen.


3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Strongmenn-nutrition.

 

4. Betaling

4.1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Ideal/Creditcard/Sofort/Bancontact/Paypal.


4.2. Strongmenn-nutrition kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite en/of op de Instagram (@Strongmennutritions).

 

5. Levering en levertijd

5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling afgeleverd. Dat wil zeggen dat Strongmenn-nutrition zich zoveel mogelijk houdt aan het eigen leveringsschema. Strongmenn-nutrition behoudt zich echter wel het recht voor om een levering te verplaatsen naar een ander tijdstip, locatie en/of datum indien dat nodig is volgens Strongmenn-nutrition. Dit zal, indien nodig, gemeld worden via het door u opgegeven email adres, telefoonnummer of andere contactgegevens die u opgegeven heeft.

 

6. Diversen

6.1. Strongmenn-nutrition is gevestigd aan Wethouderwierdelsstraat 122 in Amsterdam. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Strongmenn-nutrition op bovenstaand adres of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.


6.2. Strongmenn-nutrition is voor informatie bereikbaar onder nummer +31 6 33164490. Mocht er niet opgenomen worden, spreek dan het antwoordapparaat in of stuur ons een whatsappbericht. Mocht u geen gehoor krijgen probeer het dan later nog eens.


6.3. Strongmenn-nutrition streeft ernaar om op werkdagen de door haar ontvangen e-mails binnen 72 uur te beantwoorden. Dit is echter een streeftijd en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.